• Kỹ thuật chung

  phương pháp thử
  method of testing with lacquer film
  phương pháp thử bằng màng sơn
  nondestructive method of testing
  phương pháp thử không phá (mẫu thử)
  ultrasonic method of testing
  phương pháp thử nghiệm bằng siêu âm

  Kinh tế

  phương pháp kiểm nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X