• /mai´keiʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) mi ca; như mi ca
  Bằng mi ca; có mi ca

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chứa mica

  Xây dựng

  thuộc mica

  Kỹ thuật chung

  mica
  micaceous iron (mio) paint
  sơn mica kim loại
  micaceous iron oxide paint
  sơn sắt oxit chứa mica
  micaceous iron oxyde paint
  sơn sắt oxit chứa mica
  micaceous sand-stone
  cát kết mica
  micaceous schist
  đá phiến mica
  micaceous structure
  cấu trúc dạng mica

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X