• /ʃist/

  Thông dụng

  Danh từ

  (khoáng chất) đá phiến; diệp thạch

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đá phiến
  alum schist
  đá phiến chứa phèn
  biotite schist
  đá phiến biotit
  bituminous schist
  đá phiến bitum
  chloritic schist
  đá phiến clorit
  chloritoid schist
  đá phiến cloritoit
  clay schist
  đá phiến sét
  crystalline schist
  đá phiến kết tinh
  diabase schist
  đá phiến chứa điaba
  fundamental schist
  đá phiến nguyên sinh
  fundamental schist
  đá phiến nguyên thủy
  fundamental schist
  đá phiến thuộc lớp mỏng
  glossy schist
  đá phiến bóng
  gneissic schist
  đá phiến (dạng) gơnai
  graphite schist
  đá phiến chứa grafit
  green schist
  đá phiến lục
  green schist
  đá phiến màu lục
  hornblende schist
  đá phiến hoblen
  hornblende schist
  đá phiến hocblen
  knotted schist
  đá phiến kết nút
  metamorphic schist
  đá phiến biến chất
  mica schist
  đá phiến mica
  micaceous schist
  đá phiến mica
  ottrelite schist
  đá phiến otrelit
  paper schist
  đá phiến dạng tấm mỏng
  paper schist
  đá phiến lá
  siliceous schist
  đá phiến silic
  spotted schist
  đá phiến lốm đốm
  stinking schist
  đá phiến thối
  talc schist
  đá phiến tan
  tale schist
  tan dạng đá phiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X