• Kỹ thuật chung

  sóng milimet
  millimetre-wave amplification
  sự khuếch đại sóng milimet
  millimetre-wave amplifier
  bộ khuếch đại sóng milimet
  millimetre-wave mangnetron
  manhetron sóng milimet
  millimetre-wave source
  nguồn sóng milimet
  millimetre-wave traveling-wave tube
  đèn sóng chạy sóng milimet
  millimetre-wave tube
  đèn sóng milimet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X