• /ˌæmpləfɪˈkeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mở rộng
  (rađiô) sự khuếch đại
  power amplification
  sự khuếch đại công suất

  Kỹ thuật chung

  độ khuếch đại
  current amplification
  độ khuếch đại dòng
  linear amplification
  độ khuếch đại tuyến tính
  voltage amplification
  độ khuếch đại điện áp
  độ phóng đại
  sự khuếch đại
  current amplification
  sự khuếch đại dòng
  current amplification
  sự khuếch đại dòng điện
  DC amplification
  sự khuếch đại DC
  IF amplification
  sự khuếch đại IF
  IF amplification
  sự khuếch đại trung tần
  in-phase amplification
  sự khuếch đại pha
  linear amplification
  sự khuếch đại tuyến tính
  low-frequency amplification
  sự khuếch đại âm tần
  low-level amplification
  sự khuếch đại mức thấp
  microwave amplification
  sự khuếch đại vi ba
  millimetre-wave amplification
  sự khuếch đại sóng milimet
  nonlinear amplification
  sự khuếch đại phi tuyến
  on-chip amplification
  sự khuếch đại tại chip
  parametric amplification
  sự khuếch đại tham số
  photon amplification
  sự khuếch đại photon
  power amplification
  sự khuếch đại công suất
  pulse amplification
  sự khuếch đại xung
  regenerative amplification
  sự khuếch đại tái sinh (vô tuyến)
  RF amplification
  sự khuếch đại RF
  small signal amplification
  sự khuếch đại tín hiệu nhỏ
  video amplification
  sự khuếch đại video
  voltage amplification
  sự khuếch đại điện áp
  wave amplification
  sự khuếch đại sóng
  wideband amplification
  sự khuếch đại dải rộng
  sự mở rộng
  sự tăng cường

  Xây dựng

  mở rộng [sự mở rộng]

  Địa chất

  sự khuếch đại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X