• /´ministri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ
  Ministry of Foreign Trade
  bộ ngoại thương
  Ministry of National Defense
  bộ quốc phòng
  Foreign Ministry
  bộ ngoại giao
  (tôn giáo) đoàn mục sư
  to enter the ministry
  trở thành mục sư
  Địa vị mục sư

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ

  Kinh tế

  bộ
  chính phủ
  chức bộ trưởng
  nhiệm kỳ bộ trưởng
  nội các

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X