• /¸misdi´rekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chỉ dẫn sai; hướng sai
  to misdirect one's energies and abilities
  hướng nghị lực và khả năng vào một mục đích sai lầm
  Ghi sai địa chỉ (thư từ, kiện hàng...)
  to misdirect a letter
  ghi sai địa chỉ ở bức thư

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chỉ sai
  ghi sai địa chỉ
  hướng dẫn sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X