• /´mis¸fit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quần áo không vừa
  (nghĩa bóng) người không xứng với địa vị; người không thích nghi được với ngoại cảnh

  Động từ

  Không vừa, không xứng, không thích hợp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự không tương hợp, sự không khớp

  Cơ - Điện tử

  Sự không khớp, sự không tương hợp

  Kỹ thuật chung

  luyện không tốt
  nấu không hợp
  sự chỉnh sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X