• /¸aut´saidə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ngoài cuộc; người không thể cho nhập bọn
  Người không cùng nghề; người không chuyên môn
  Đấu thủ ít có khả năng thắng; ngựa đua ít có khả năng thắng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công ty ngoài hộ
  người chuyên chở ngoài Hiệp hội
  người môi giới tự do (ngoài Sở giao dịch)
  người ngoài công đoàn
  người ngoài cuộc
  tàu ngoài Hiệp hội (liên minh vận phí)
  xí nghiệp ngoài cuộc
  xí nghiệp đứng ngoài tập đoàn lũng đoạn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X