• /¸moubilai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự huy động, sự động viên
  mobilization orders
  lệnh động viên
  mobilization scheme (plan)
  kế hoạch động viên

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuyển thành tiền mặt
  huy động
  capital mobilization
  sự huy động vốn
  material mobilization
  huy động vật tư
  mobilization of resources
  sự huy động vốn
  sự huy động (vốn)
  sự huy động (vốn...)

  Xây dựng

  sự huy động (máy móc, thiết bị, nhân vật lực,...)

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X