• /ski:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sắp xếp theo hệ thống, sự phối hợp
  the scheme of colour
  nguyên tắc phối hợp các màu
  Kế hoạch thực hiện, kế hoạch tổ chức; âm mưu, thủ đoạn, mưu đồ, kế hoạch bí mật; ý đồ
  to lay a scheme
  sắp đặt một âm mưu
  Lược đồ, giản đồ, sơ đồ
  the scheme of the things
  cứ cái kiểu này

  Ngoại động từ

  Vạch kế hoạch, có kế hoạch thực hiện, tổ chức
  Âm mưu, mưu đồ (làm việc gì)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sơ đồ
  axiom scheme
  sơ đồ tiên đề
  computational scheme
  sơ đồ tính
  induction scheme
  (toán (toán logic )ic ) sơ đồ quy nạp
  labelling scheme
  (máy tính ) sơ đồ mã hoá
  partial recursive scheme
  (toán (toán logic )ic ) sơ đồ đệ quy bộ phận
  primitive recursive scheme
  sơ đồ đệ quy nguyên thuỷ
  proof scheme
  (toán (toán logic )ic ) sơ đồ chứng minh
  restricted induction scheme
  (toán (toán logic )ic ) sơ đồ quy nạp thu hẹp
  transfer scheme
  sơ đồ đọc và ghi


  Cơ - Điện tử

  Sơ đồ, lược đồ, biểu đồ,mạch

  Cơ khí & công trình

  lập sơ đồ

  Xây dựng

  đồ án (thiết kế)
  defence of the proposed project scheme
  sự bảo vệ đồ án thiết kế
  mưu đồ

  Điện lạnh

  cách mắc

  Điện

  vạch kế hoạch

  Kỹ thuật chung

  bản thiết kế
  biểu đồ
  kế hoạch
  labeling scheme
  kế hoạch gắn nhãn
  Name Registration Scheme (NRS)
  kế hoạch đăng ký tên
  Training Opportunity Scheme
  kế hoạch tạo cơ hội huấn luyện
  đồ án
  đồ thị
  dự án
  lập dự án
  lập kế hoạch
  lược đồ
  code scheme
  lược đồ mã hóa
  coding scheme
  lược đồ mã hóa
  conceptual scheme
  lược đồ khái niệm
  giản đồ
  hệ thống
  block decoding scheme
  hệ thống giải mã khối
  Dansk Akkreditering or National Danish Accreditation Scheme (DANAK)
  Hệ thống cấp chứng chỉ quốc gia của Đan Mạch
  hydro-hydroelectric scheme
  hệ thống thủy năng
  hydroelectric scheme
  hệ thống thủy năng
  single-phase connection scheme (ofheating installation)
  sơ đồ nối một pha (của hệ thống lò sưởi)
  water-supply scheme
  hệ thống cấp nước
  Wide-area digital transmission scheme (J2)
  Hệ thống truyền dẫn số diện rộng của Nhật Bản
  mưu toan
  sơ đồ
  thiết kế
  defence of the proposed project scheme
  sự bảo vệ đồ án thiết kế
  design according to deformed scheme
  thiết kế theo sơ đồ biến dạng
  design scheme
  giải pháp thiết kế
  design scheme
  sơ đồ thiết kế
  district planning scheme
  thiết kế qui hoạch vùng
  planning scheme
  thiết kế quy hoạch
  site work execution scheme
  thiết kế thi công

  Kinh tế

  âm mưu
  bảng biểu
  chương trình
  dàn ý
  dàn bài
  đề cương
  đồ biểu
  đồ giải
  phương án
  association scheme
  phương án kết hợp
  barter scheme
  phương án đổi hàng
  buffer stock scheme
  phương án trữ hàng đệm
  insurance scheme
  phương án bảo hiểm
  job creation scheme
  phương án/kế hoạch tạo việc làm mới
  piggy-back export scheme
  phương án xuất khẩu kiểu kí sinh
  pilot scheme
  phương án thử nghiệm
  scheme of arrangement
  phương án xử lý hòa giải trái vụ
  quy hoạch
  sơ đồ
  sự sắp xếp
  sự sắp xếp chế độ (tiền thưởng, hưu bổng..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X