• /mɔm/

  Thông dụng

  Tính từ/noun

  Mẹ, má
  My mum is an awesome person
  Mẹ tôi là một người tuyệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X