• (đổi hướng từ Mondays)
  BrE /'mʌndeɪ hoặc mʌndi/
  NAmE /'mʌndeɪ hoặc 'mʌndi/

  Thông dụng

  Danh từ, viết tắt là .Mon

  Ngày thứ hai trong tuần, thứ Hai
  Monday morning/afternoon/evening
  sáng/chiều/tối thứ Hai
  Monday week
  thứ Hai tuần tới
  Black Monday
  (từ lóng) ngày khai trường

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngày thứ hai
  Black Monday
  ngày thứ hai đen tối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X