• /ˈmänəˌtīz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đúc thành tiền
  Sự cho lưu hành làm tiền tệ

  Kinh tế

  sự đúc tiền
  tiền tệ hóa
  monetization of debt
  sự tiền tệ hóa nợ
  monetization of debt
  sự tiền tệ hóa nợ công
  monetization of public debt
  sự tiền tệ hóa nợ công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X