• Hóa học & vật liệu

    đơn vị đo Mooney

    Giải thích EN: A unit of plasticity for unvulcanized rubber. Giải thích VN: Đơn vị đo độ dẻo đối với cao su không lưu hóa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X