• /plæs´tisiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính dẻo, tính mềm
  Tính tạo hình

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) tính dẻo

  Xây dựng

  độ dẻo, tính dẻo

  Cơ - Điện tử

  độ dẻo, tính dẻo, tính tạo hình

  Kỹ thuật chung

  độ dẻo
  độ sệt

  Kinh tế

  độ đàn hồi
  độ dẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X