• Thông dụng

  Thành Ngữ

  more haste, less speed
  thà chậm mà chắc
  dục tốc bất đạt

  Xem thêm haste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X