• /les/

  Thông dụng

  Tính từ, cấp .so sánh của .little

  Nhỏ hơn, bé hơn, ít hơn, kém
  less noise, please!
  ồn vừa chứ!
  of less value
  kém giá trị hơn
  of less importance
  kém quan trọng hơn
  may you never be less
  mong anh không gầy đi

  Phó từ

  Nhỏ hơn, bé hơn, ít hơn, không bằng, kém
  speak less and listen more
  hãy nói ít nghe nhiều
  less clever than
  không thông minh bằng
  less hurt than frightened
  sợ nhiều hơn là đau
  though not strong, he is none the less active
  tuy không được khoẻ nhưng nó vẫn nhanh nhẹn
  in less than a year
  trong chưa đầy một năm
  in less than no time
  ngay tức khắc, ngay tức thời
  still less
  lại càng không
  they don't know English, still less know Chinese
  họ không biết tiếng Anh, lại càng không biết tiếng Trung Hoa
  less and less
  lại ít đi, càng ít đi
  he eats less and less as he gets thin
  càng gầy, anh ta càng ít ăn
  no less than....
  không ít hơn
  no less than 200 soldiers were dead and missing in that battle
  không ít hơn hai trăm binh sĩ bị tử vong và mất tích trong trận ấy
  the less..., the less...
  càng ít...., càng ít....
  the less you know about him, the less disappointed you are
  càng ít biết về hắn, anh càng đỡ thất vọng
  the more..., the less...
  càng nhiều..., càng ít......
  the more you know about her, the less you respect her
  càng biết nhiều về bà ấy, anh càng ít kính trọng bà ấy

  Đại từ

  Số lượng ít hơn, số lượng không bằng, số lượng không đầy
  less than twenty of them remain now
  bây giờ trong bọn họ còn lại không đầy hai mươi người
  I cannot take less
  tôi không thể lấy ít hơn
  less of your lip!
  hỗn vừa vừa chứ!

  Giới từ

  Bớt đi, lấy đi, trừ đi, kém đi
  a year less two months
  một năm kém hai tháng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bé hơn
  ít hơn

  Kinh tế

  trừ đi (số tiền, rút vốn...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X