• Thông dụng

  Thành Ngữ

  more in sorrow than in anger
  buồn nhiều hơn giận, tiếc nhiều hơn tức

  Xem thêm anger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X