• Thông dụng

  Thành Ngữ

  more or less
  không ít thì nhiều

  Xem thêm more

  Toán & tin

  ít nhiều
  nhiều hơn hay ít hơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X