• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cầm cố; sự thế nợ
  Văn tự cầm cố

  Kỹ thuật chung

  cầm đồ

  Kinh tế

  thế chấp
  assumable mortage
  thế chấp có thể chuyển nhượng
  marine mortage
  thế chấp theo luật thương mại hàng hải
  mortage payable
  nợ thế chấp phải trả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X