• /´peiəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể trả, phải trả
  payable to bearer
  trả cho người cầm giấy
  Có lợi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  có thể trả được

  Kinh tế

  có lợi
  phải thanh toán
  acceptance payable
  hối phiếu nhận trả phải thanh toán
  phải trả
  account payable
  nợ phải trả
  account payable
  tài khoản phải trả
  account payable sheet
  bảng kê các khoản phải trả
  accounts payable
  số tiền phải trả
  accounts payable ledger
  sổ cái các khoản phải trả
  accounts payable subsidiary ledger
  sổ phụ các tài khoản phải trả
  bill payable account
  tài khoản phiếu khoán phải trả
  bills payable
  các hóa đơn phải trả
  bond payable
  nợ công ty phải trả
  coupon payable
  phiếu lãi phải trả
  debit and account payable
  tài sản có và tài sản phải trả
  discount on notes payable
  sự chiết khấu trên các phiếu khoán phải trả
  dividend payable
  cổ tức phải trả
  dividends payable
  cổ tức phải trả
  estimated income tax payable
  thuế thu nhập ước tính phải trả
  expense payable
  chi phí phải trả
  freight payable at destination
  vo (do bên mua) phải trả tại điểm đến
  freight payable on delivery
  vận phí phải trả khi hàng đến, lúc giao hàng
  import bill payable a/c
  tài khoản hối phiếu nhập khẩu phải trả
  income tax payable
  thuế thu nhập phải trả
  installment accounts payable
  nợ phải trả nhiều kỳ
  interest payable reserve
  dự trữ lãi phải trả
  long-term note payable
  phiếu khoán dài hạn phải trả
  loss payable clause
  điều khoản tổn thất phải trả
  mortage payable
  nợ thế chấp phải trả
  mortgage payable
  các khoản phải trả có thế chấp
  mortgage payable
  tiền thế chấp phải trả
  net payable
  giá thực phải trả
  note payable
  chứng thư phải trả
  note payable
  phiếu nợ phải trả
  notes payable
  thương phiếu phải trả
  payable accounts
  các khoản phải trả
  payable accounts
  số tiền phải trả
  payable at address of payee
  phải trả tại địa chỉ của người nhận
  payable at address of payee
  phải trả tại nhà (người nhận tiền)
  payable at address of payer
  phải trả tại địa chỉ của người trả tiền (=phải đi đòi nợ)
  payable at maturity
  phải trả đúng kỳ hạn
  payable in advance
  phải trả trước
  payable in cash
  phải trả bằng tiền mặt
  payable on arrival
  phải trả khi hàng đến
  payable on delivery
  phải trả khi giao hàng
  payable to bearer
  phải trả cho người cầm phiếu
  payable to the order of
  phải trả theo lệnh của
  schedule of account payable
  bảng kê kế toán phải trả
  schedule of account payable
  bảng liệt kê nợ phải trả
  schedule of accounts payable
  bảng liệt kê nợ phải trả
  schedule of bonds payable
  bảng liệt trái phiếu phải trả
  total payable
  tổng số tiền phải trả
  wages payable
  tiền công phải trả
  sinh lợi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  paid , settled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X