• Kỹ thuật chung

    nổ bằng bùn

    Giải thích EN: The use of mud in attaching an explosive charge to rock to reduce fragmentation. Giải thích VN: Sử dụng bùn để gắn vào một đầu nổ trong đá nhằm hạn chế sự vỡ mảnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X