• /mʌltɪpleksɪŋ/

  Toán & tin

  multiplexing, dồn
  sự đa hợp
  ghép kênh

  Xây dựng

  bội phân

  Kỹ thuật chung

  đa công
  statistical time division multiplexing (STDM)
  sự truyền đa công phân thời thống kê
  STDM (statisticaltime division multiplexing)
  sự truyền đa công phân thời thống kê
  đa lộ
  phối hợp
  sự dồn kênh
  code-division multiplexing (CDM)
  sự dồn kênh phân mã
  digital multiplexing
  sự dồn kênh số
  FDM (frequencydivision multiplexing)
  sự dồn kênh phân tần
  optical multiplexing
  sự dồn kênh quang
  SDM (space-division multiplexing)
  sự dồn kênh chia khoảng
  signal multiplexing
  sự dồn kênh tín hiệu
  space-division multiplexing (SDM)
  sự dồn kênh phân khoảng
  time multiplexing
  sự dồn kênh phân thời
  wavelength division multiplexing
  sự dồn kênh phân bước sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X