• /'nægiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cằn nhằn, sự rầy la

  Tính từ

  Hay mè nheo, hay rầy la

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  aching , achy , afflictive , hurtful , smarting , sore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X