• /'næpkin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khăn ăn
  Như nappy
  to lay up in a napkin
  xếp vào một nơi không dùng đến


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X