• /klɔθ/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .clothes

  Vải
  american cloth; oil cloth
  vải sơn, vải dầu
  cloth of gold
  vải kim tuyến
  Khăn trải bàn
  to lay the cloth
  trải khăn bàn (để chuẩn bị ăn)
  Áo thầy tu
  ( the cloth) giới thầy tu

  Cấu trúc từ

  to cut one's coat according to one's cloth
  (tục ngữ) liệu vải mà cắt áo; liệu cơm gắp mắm
  out of the same cloth
  cùng một giuộc với nhau
  out of the whole cloth
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không một lời nào là đúng sự thật; hoàn toàn bịa từ đầu đến cuối
  it is a lie out of the whole cloth
  đó là một lời nói láo từ đầu đến cuối

  Chuyên ngành

  Dệt may

  hàng dẹt
  vải dệt thoi
  vải dệt, vải

  Điện

  khăn

  Kỹ thuật chung

  khăn mặt
  quần áo
  cloth cleaner
  máy giặt quần áo
  cloth cleaner
  máy tẩy quần áo
  cloth locker
  tủ quần áo (phân xưởng)
  lint-free cloth
  quần áo không bụi
  tấm vải
  vải

  Kinh tế

  vải

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X