• /næpi/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) có bọt; bốc mạnh (rượu bia)
  Có tuyết (hàng vải)

  Danh từ

  Cách viết khác napkin

  dai”p”
  tã lót (của trẻ con)
  a disposable napkin
  tã lót dùng một lần (dùng xong thì vứt đi)


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  downy , frizzy , furry , hairy , kinky , napped , velutinous , woolly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X