• /dis´pouzəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm ra để vứt đi sau khi dùng; dùng một lần
  disposable plate/syringe
  đĩa/ống tiêm dùng một lần
  Sẵn có để dùng
  disposable resources
  tài nguyên có sẵn
  disposable income
  thu nhập còn lại sau khi nộp thuế và đóng bảo phí

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dùng một lần

  Giải thích EN: Describing a product that is intended to be discarded after use and replaced by an identical item, such as the filter unit in many systems. Giải thích VN: Miêu tả một sản phẩm bị bỏ đi ngay sau khi sử dụng và được thay thế bởi một cái khác tương tự, ví dụ như bộ phận lọc trong các hệ thống.

  sẵn có

  Kinh tế

  đồ đạc dùng một lần rồi bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X