• /´wuli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phủ len, có len; có lông mịn như len
  woolly sheep
  con cừu có lông mịn
  Như len, làm bằng len
  a woolly hat
  một chiếc mũ len
  Giống len, quăn tít, xoắn
  woolly hair
  tóc quăn tít
  (thực vật học) có lông tơ
  woolly fruit
  trái cây có lông tơ
  Mơ hồ, không rõ ràng, không minh bạch (về một người, trí tuệ, lý lẽ, ý tưởng... của họ) (như) woolly-headed
  woolly thought
  ý nghĩ mập mờ, ý nghĩ không rõ ràng

  Danh từ

  (thông tục) quần áo len (đặc biệt là áo nịt dài tay)
  wear one's winter woollies
  mặc quần áo len mùa đông

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  len

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X