• /'ʌp'stri:m/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Ngược dòng, theo hướng ngược (của dòng sông..); chảy ngược
  row upstream
  chèo thuyền ngược dòng sông

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chảy ngược dòng

  Giải thích EN: That section of a process stream that has yet to flow into the specific unit or system, as in proceeding upstream to a distillation column or to a refinery. Giải thích VN: Một phần của dòng xử lý chảy vào một hệ thống xác định, như trong dòng ngược vào ống chưng cất hay vào bộ lọc.

  Toán & tin

  hướng về nguồn truyền
  ngược tuyến

  Dầu khí

  thăm dò và khai thác (dầu thô và khí tự nhiên)

  Kỹ thuật chung

  hướng lên
  hướng ngược
  ngược dòng

  Giải thích VN: Theo nghĩa gốc, ngược dòng là hướng của đường ngược với hướng của dòng chảy. Hướng của dòng được xác định theo quy ước của người sử dụng.

  upstream face
  mặt ngược dòng
  Upstream Failure Indication (UFI)
  chỉ thị hư hỏng ngược dòng
  upstream groyne
  mỏ hàn ngược dòng
  upstream wake
  vết rẽ nước ngược dòng
  upstream-downstream symmetry
  đối xứng ngược dòng-xuôi dòng
  đầu dòng
  dòng lên
  Stored Upstream Address (tokenring) (SUA)
  lưu trữ địa chỉ dòng lên (token ring)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X