• /´ni:dful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cần, cần thiết
  to do what is needful
  làm những cái cần thiết

  Danh từ

  Cái cần thiết
  to do the needful
  làm những cái cần thiết; (thể dục,thể thao) lừa sút ghi bàn thắng (bóng đá)
  (từ lóng) tiền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X