• /ˌɪndɪˈspɛnsəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rất cần thiết, không thể thiếu được
  air, food and water are indispensable to life
  không khí, thức ăn và nước lã là những thứ không thể thiếu được đối với cuộc sống
  Bắt buộc, không thể bỏ qua (luật pháp, trách nhiệm...)

  Danh từ

  Người rất cần thiết, vật rất cần thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X