• /ˌɪndɪˈspɛnsəbəl/

    Thông dụng

    Tính từ

    Rất cần thiết, không thể thiếu được
    air, food and water are indispensable to life
    không khí, thức ăn và nước lã là những thứ không thể thiếu được đối với cuộc sống
    Bắt buộc, không thể bỏ qua (luật pháp, trách nhiệm...)

    Danh từ

    Người rất cần thiết, vật rất cần thiết

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X