• /'rekwizit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được đòi hỏi, cần thiết
  things requisite for travel
  đồ dùng cần thiết để đi du lịch

  Danh từ

  Điều kiện tất yếu, điều kiện cần thiết
  Vật cần thiết, đồ dùng cần thiết
  office requisites
  đồ dùng văn phòng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cần thiết, yêu cầu

  Kinh tế

  cần thiết
  điều kiện tất yếu
  điều kiện cần thiết
  vật cần thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X