• Kỹ thuật chung

  điện trở âm

  Giải thích VN: Tham số đặc trưng quan hệ giữa dòng điện và điện thế. Trường hợp điện thế tăng thì cường độ giảm đi.

  negative resistance amplifier
  bộ khuếch âm điện trở âm
  negative resistance characteristic
  đặc trưng điện trở âm
  negative resistance characteristic
  đặc tuyến điện trở âm
  negative resistance diode
  đi-ốt điện trở âm
  negative resistance oscillator
  bộ dao động điện trở âm
  negative-resistance device
  thiết điện trở âm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X