• /´netiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưới, mạng lưới
  Sự đánh lưới, sự giăng lưới
  Sự đan (lưới...)
  Nguyên liệu làm lưới; vải màn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đan lưới

  Kỹ thuật chung

  lưới
  radar netting
  mạng lưới rađa
  wire netting
  lưới cốt thép sợi
  wire netting
  lưới dây
  wire-netting
  kẽm lưới
  wire-netting
  lưới sắt
  wire-netting
  lưới sắt, kẽm lưới
  mạng lưới
  radar netting
  mạng lưới rađa

  Kinh tế

  tính trị giá ròng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  mesh , net , network

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X