• Điện lạnh

  mạng nơron

  Kỹ thuật chung

  mạng thần kinh
  ANN (artificialneural network)
  mạng thần kinh nhân tạo
  artificial neural network
  mạng thần kinh nhân tạo
  cellular Neural Network (CNN)
  mạng thần kinh tế bào
  CNN (cellularNeural Network)
  mạng thần kinh tế bào

  Cơ - Điện tử

  Mạng nơ ron

  Mạng nơ ron

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X