• /´seljulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tế bào
  Cấu tạo bằng tế bào
  Có phòng nhỏ; có ngăn nhỏ
  Có lỗ hổng
  Có ô hình mạng (vải)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có hốc
  có ngăn

  Toán & tin

  hình trạng tế bào
  theo kiểu ô
  theo kiểu tế bào

  Điện tử & viễn thông

  chia ô
  cellular network
  mạng chia ô
  cellular structure
  cấu trúc chia ô
  cellular system
  hệ chia ô
  cellular technique
  kỹ thuật chia ô

  Kỹ thuật chung

  khoang
  cellular container ship
  tàu côngtenơ nhiều khoang
  ngăn
  cellular abutment
  mố cầu có nhiều ngăn
  cellular block
  khối ngăn nhỏ
  cellular block
  khối nhiều ngăn
  cellular building
  nhà nhiều ngăn
  cellular caisson
  giếng chìm nhiều ngăn
  cellular cofferdam
  đê quai nhiều ngăn
  cellular cofferdam (withsemicircular cells)
  đê quai kiểu nhiều ngăn bán nguyệt
  cellular control
  điều khiển ngăn ô
  cellular dam
  dập nhiều ngăn
  cellular design
  thiết kế ngăn
  cellular double bottom
  đáy ngăn kép (đóng tàu)
  cellular horn
  loa nhiều ngăn
  cellular retaining wall
  tường chắn đất kiểu nhiều ngăn
  cellular structure
  kết cấu kiểu nhiều ngăn
  cellular wall
  tường ngăn ô
  dạng ô
  cellular porosity
  kẽ rỗng dạng ô
  dạng tổ ong
  ống
  ô
  tế bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X