• /¸njuə´raitis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) viêm dây thần kinh

  Chuyên ngành

  Y học

  viêm dây thần kinh
  disseminated neuritis
  viêm dây thần kinh rải rác
  intraocular neuritis
  viêm dây thần kinh nhãn cầu
  sympathetic neuritis
  viêm dây thần kinh giao cảm
  toxic neuritis
  viêm dây thần kinh nhiễm độc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X