• /´tɔksik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Độc
  toxic product
  chất độc
  toxic drugs
  thuốc độc
  the toxic effects of alcohol
  sự độc hại của rượu


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độc

  Cơ - Điện tử

  (adj) độc

  Y học

  độc (có tác động gây độc có tiềm năng gây tử vong)

  Kỹ thuật chung

  độc

  Kinh tế

  có hại
  độc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  harmless , nonpoisonous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X