• Đo lường & điều khiển

  ổn định trung tính

  Giải thích EN: A condition in which the motion of a system neither increases nor decreases. Giải thích VN: Một điều kiện trong đó sự chuyển động của một hệ thống hoặc là tăng hoặc là giảm.

  Cơ - Điện tử

  Sự cân bằng phiếm định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X