• /'naiðə/

  Thông dụng

  Tính từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Không; không... này mà cũng không... kia
  to take neither side in the dispute
  không đứng về bên nào trong cuộc tranh cãi; không đứng về bên này mà cũng không đứng về bên kia trong cuộc tranh cãi

  Phó từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Neither... nor... không... mà cũng không
  neither good nor bad
  không tốt mà cũng không xấu
  neither he nor I know
  cả nó lẫn tôi đều không biết

  Liên từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Cũng không, mà cũng không
  I know not, neither can I guess
  tôi không biết, mà tôi cũng không đoán được

  Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Không cái nào (trong hai cái), không người nào (trong hai người); không cả hai; cả hai đều không
  neither of them knows
  cả hai người đều không biết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X