• Kinh tế

  có số tiền mới

  Giải thích VN: Số tài chánh dài hạn có thêm do phát hành trái phiếu chứng khoán mới hay do số chứng khoán trái phiếu vượt quá số CKTP đang đáo hạn hoặc do CKTP đang được trả lại.

  tiền mới
  new money preferred
  số tiền mới được ưu đãi
  tiền vốn mới
  new money preferred
  tiền vốn mới ưu đãi
  tín dụng cải tổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X