• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được thích hơn, được ưa hơn
  Được ưu đãi, được ưu tiên
  preferred share
  cổ phần ưu tiên

  Giao thông & vận tải

  được ưu đãi
  được ưu tiên

  Kinh tế

  cổ đông ưu đãi
  ưu đãi
  ưu tiên
  accumulated preferred stock
  cổ phiếu ưu tiên tích lũy
  capital stock preferred
  cổ phần ưu tiên
  convertible preferred stock
  cổ phần ưu tiên chuyển hoán được
  cost of preferred stock
  phí tổn cổ phần ưu tiên
  dividends on preferred stock
  cổ tức trên cổ phần ưu tiên
  issuance of preferred stocks
  sự phát hành cổ phần ưu tiên
  money market preferred
  cổ phiếu ưu tiên của thị trường tiền tệ
  non-cumulative preferred stock
  cổ phần ưu tiên không tích lũy (cổ tức)
  non-participating preferred stock
  cổ phiếu ưu tiên không tham dự chia lãi
  non-participating preferred stock
  cổ phần ưu tiên không tham gia chia lãi
  preferred convertible stock
  cổ phiếu ưu tiên có thể chuyển đổi
  preferred creditor
  người chủ nợ ưu tiên
  preferred debt
  nợ được ưu tiên trả
  preferred debt
  nợ ưu tiên
  preferred debt
  trái vụ, trái khoản ưu tiên
  preferred liabilities
  nợ ưu tiên
  preferred ordinary share
  cổ phiếu ưu tiên thường
  preferred ordinary share
  cổ phần thưởng được ưu tiên
  preferred position
  vị trí ưu tiên
  preferred supplier/vendor
  nhà cung cấp/người bán được ưu tiên
  preferred treatment
  sự tiếp đãi ưu tiên
  prior preferred stock
  cổ phiếu tối ưu tiên
  prior preferred stock
  cổ phiếu ưu tiên

  Xây dựng

  được ưu đãi, được ưu tiên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X