• /´nainti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chín mươi
  ninety nine times out of a hundred
  cứ một trăm lần thì chín mươi lần; thường thường

  Danh từ

  Số chín mươi
  ( số nhiều) ( the nineties) những năm 90 (từ 90 đến 99 của (thế kỷ)); những năm tuổi trên 90 (từ 90 đến 99)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chín mươi
  ninety-column card
  phiếu chín mươi cột
  ninety-column card
  thẻ chín mươi cột
  ninety-six-column card
  phiếu chín mươi sáu cột
  ninety-six-column card
  thẻ chín mươi sáu cột
  chín mươi (90)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X