• /´nɔgin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ca nhỏ
  Nôgin (đồ dùng (đo lường) bằng khoảng 0, 14 lít)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  noddle , pate , poll , cup , dome , head , mug

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X