• /dəʊm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) vòm, mái vòm
  Vòm (trời, cây...)
  Đỉnh tròn (đồi...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đầu
  (kỹ thuật) cái chao, cái nắp, cái chụp
  (thơ ca) lâu đài, toà nhà nguy nga

  Ngoại động từ

  Che vòm cho
  Làm thành hình vòm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đỉnh vòm
  nóc vòm
  mái bát úp
  mái cupôn
  dome light
  cửa trời mái cupôn
  horizontal ring of dome
  vành nằm ngang của mái cupôn
  meridian rib of dome
  sườn kinh tuyến mái cupôn
  octagonal dome
  mái cupôn hình tám cạnh
  polygonal dome
  mái cupôn đa giác
  semicircular dome
  mái cupôn hình bán nguyệt
  shell dome
  mái cupôn bằng vỏ mỏng
  spherical dome
  mái cupôn hình cầu
  mái vòm

  Giải thích EN: A round (usuallyhemispherical) vaulted roof or ceiling with a circular, elliptical, or polygonal base.

  Giải thích VN: Một mái hoặc trần được xây vòm theo hình tròn (thường có hình bán cầu) cùng với chân đế hình tròn, elip hoặc đa giác.

  mui xe
  vòm
  vòm cuốn
  dome dam
  đập (vòm) cuốn
  dome shaped dam
  đập (vòm) cuốn
  dome type arch dam
  đập vòm cuốn
  multiple dome shaped dam
  đập liên vòm cuốn

  Kinh tế

  cái chao
  nóc
  vòm đỉnh vòm

  Địa chất

  vòm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X