• /nɔs'tælʤiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nỗi nhớ nhà, lòng nhớ quê hương
  Nỗi luyến tiếc quá khứ, nỗi nhớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X