• /¸sentimen´tæliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giàu tình cảm; tính chất quá đa cảm
  the sickly sentimentality of a romantic novel
  tính ủy mị bệnh hoạn của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn
  Tính đa cảm
  Sự biểu lộ tình cảm uỷ mị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X