• Thông dụng

  Thành Ngữ

  not to think twice about
  không nghĩ nhiều về, không để tâm lắm đến, quên ngay

  Xem thêm twice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X